Met spoed (jeugd)hulp nodig?
Wegens een technische storing is ons 0800 7763345
(0800 spoed4j) niet bereikbaar.
Om spoed4jeugd te bereiken kunt u bellen
naar 06-53807207
Spoed4Jeugd biedt in Friesland spoedeisende (jeugd)hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrag- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen.