Iedereen mag met Spoed4Jeugd contact opnemen. Hieronder wordt Spoed4Jeugd vanuit een kind, een ouder en een professional uitgelegd.
Het kind
‘Ik ben een jongen van 13 met ADHD. Mijn hoofd zit vaak zo vol en daardoor heb ik problemen met mijn ouders en op school. Toen ik hoorde dat ik naar een andere school moet, knapte er iets in mijn hoofd. Ik werd heel boos en opstandig omdat ik niet blij was met dit bericht op school en heb tegen mijn ouders geschreeuwd en ze geslagen en geschopt. Wat ik eigenlijk helemaal niet wil, maar ik weet niet hoe ik het anders moet doen.’
Gelukkig kwam toen iemand van Spoed4Jeugd. Ik voelde me veilig en er werd goed naar mij geluisterd. Spoed4Jeugd heeft er voor gezorgd dat ik een nacht bij opa kon slapen. Daardoor werd ik rustiger.’
De ouder
‘Wij wisten ons geen raad meer, met onze zoon van 13 was geen land meer te bezeilen en we maakten ons ernstige zorgen over zijn veiligheid.’ Regelmatig loopt hij weg van huis, zonder te laten weten waar hij is. Hij houdt zich niet aan afspraken, sluit zich op zijn kamer op en als zijn ouders hem er op aan spreken reageert hij agressief door te schoppen en te spugen. Ook op school gedraagt hij zich brutaal. Het loopt echt uit de hand als onze zoon het bericht krijgt dat hij niet langer op deze school kan blijven en het advies krijgt voor een andere school. Hij gaat helemaal door het lint, schreeuwt en schopt en ‘verbouwt’ zijn slaapkamer.
De professional
In mijn functie als schoolmaatschappelijk werker heb ik een gesprek met een leerling en zijn ouders. Dit omdat er sprake is van onvoldoende resultaten en daarbij is hij brutaal en respectloos in contact naar anderen. Vanuit school is dan ook aangegeven dat deze leerling overvraagd wordt en dat er gekeken wordt naar een andere school die beter aansluit.

Dit gesprek heeft geleid tot een escalatie in de thuissituatie met agressie. Ouders geven aan dat er sprake is van een onhoudbare situatie.

In mijn rol als schoolmaatschappelijk werker heb ik gebeld met Spoed4Jeugd. Na het telefonische interview is er aan mij teruggekoppeld en zijn er direct 2 medewerkers naar het gezin toegegaan. In het gesprek is besloten om hem op een crisisgroep op te nemen om de thuissituatie te ontlasten en hemzelf de ondersteuning te bieden die hij nodig heeft.

Spoed4Jeugd heeft gezorgd dat er direct adequate ondersteuning gerealiseerd is, zonder dat er een zoektocht naar de juiste route en organisatie aan vooraf hoefde te gaan. Juist in crisissituaties is dit belangrijk! Verrassend simpel en effectief, snel de juiste hulpverlener ter plaatse!