Kinderen en jongeren zijn voortdurend in ontwikkeling. Meestal gaat dat zonder problemen, soms ontstaat een acute crisissituatie waarbij direct hulp nodig is. Spoed4Jeugd biedt spoedeisende hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrag- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Spoed4Jeugd zorgt voor adequate en snelle inzet van de juiste zorgaanbieder in de spoedeisende situatie. Spoed4Jeugd is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op nummer 0800 7763345.

Spoed4Jeugd biedt zelf geen hulpverlening, maar is een samenwerking van jeugdzorgaanbieders. Het doel van Spoed4Jeugd is om middels één provinciaal meldpunt zo snel mogelijk de juiste zorg in te zetten. Mensen die in een crisissituatie zitten hoeven niet meer zelf op zoek te gaan, maar kunnen via Spoed4Jeugd erop rekenen dat ze zo snel mogelijk worden geholpen.

Wat ging er aan vooraf?
In juni 2012 ondertekenden Bureau Jeugdzorg Friesland, Jeugdhulp Friesland, Kinnik kind en jeugd GGZ en Reik een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van een gezamenlijk meldpunt voor spoedeisende hulp. Met dit initiatief willen de organisaties ervoor zorgen dat kinderen en jongeren met psychische-, opvoedings- en gedragsproblematiek en hun ouders of verzorgers, zo snel mogelijk de juiste spoedeisende hulp krijgen wanneer dat nodig is.

Voorheen hanteerden de vier betrokken instellingen hun eigen aanmeldpunt voor spoedeisende hulp en maakten het daarmee onnodig ingewikkeld voor mensen die zo snel mogelijk hulp nodig hebben. Het is soms moeilijk in te schatten welke zorgaanbieder de juiste is om in te schakelen. Vanaf oktober 2012 is deze situatie verleden tijd door de realisatie van Spoed4Jeugd.

Friese kinderen en jongeren met psychische-, opvoeding- en gedragsproblematiek in Friesland kunnen nu in spoedsituaties terecht bij een centraal meldpunt dat direct leidt naar de juiste zorg. Professionele hulpverleners onderzoeken direct de spoedeisende hulpvraag en schakelen daarbij de juiste hulpverlener in. In een terugkoppeling worden afspraken gemaakt hoe contact wordt gelegd tussen het gezin en de hulpverlener.

De betrokken organisaties willen door de samenwerking snellere toeleiding naar de juiste zorg en zorgaanbieder realiseren. Een ander doel is om eerder zorg te kunnen verlenen in het gezin, waardoor minder opnames nodig zijn.

Uit de evaluatie (april 2013) is gebleken dat voor gezinnen die een spoedeisende hulpvraag hebben, het initiatief Spoed4Jeugd een succesvolle wijze van (snelle) toeleiding naar zorgbieders is. Met ingang van 1 juni 2013 wordt Spoed4Jeugd als regulier instrument ingezet in Friesland. Provincie Fryslân en De Friesland Zorgverzekeraar moedigen het initiatief Spoed4Jeugd aan.