Als u Spoed4Jeugd belt krijgt u een ervaren hulpverlener aan de lijn. Hij/zij probeert helder te krijgen wat er aan de hand is en welke zorg nodig is. Na kort intern overleg wordt u teruggebeld en verteld welke actie vanuit Spoed4Jeugd wordt ingezet. Er worden afspraken gemaakt hoe contact wordt gelegd tussen het gezin en een professionele hulpverlener. De medewerkers die betrokken zijn bij Spoed4Jeugd werken nauw samen, dus u hoeft niet telkens hetzelfde verhaal te vertellen.

Download de flyer Spoed4Jeugd